(placeholder)

Triopas

VERDER KIJKEN NAAR TRANSFORMATIE EN STEDELIJKE VERNIEUWING

(placeholder)

copyright © 2016 Triopas

WHO CARESACHTEROMDENKEN, een prijsvraaginzending


Wanneer zorg en wonen bij elkaar komen speelt ontmoeting een sleutelrol, voor het geven en ontvangen van (mantel)zorg en als remedie tegen sociaal isolement. Een goed ingerichte buurt faciliteert deze ontmoeting.


Daar waar langzaam gegroeide steden en dorpen met hun diversiteit aan functies EN ruimtes uitnodigen tot ontmoeten, ontberen de planmatig aangelegde naoorlogse buurten door hun monocultuur en hun sterke ruimtescheidingen in lange lijnen een natuurlijke plaats voor ontmoeten.


Wij stellen daarom voor ook de naoorlogse wijken te laten groeien, via een strategie van kleine ingrepen die op elkaar kunnen reageren, naar een model waarin lange lijnen korte afstanden worden. We doen dit door de gesloten rijen te openen en de achtertuinen anders te bezien, niet als openbaar, niet als privé maar als een tussenruimte die gedeeld wordt voor ontmoeting.


Het is geen blauwdruk voor een nieuwe wijk maar een vraaggestuurde stedenbouwkundige aanvulling op het bestaande, met nieuwe verbindingen, nieuwe functies en gedeelde activiteiten.  Stel u voor: een eethuis, een afhaalpunt voor de bezorgdienst, een (moes-)tuin, extra woningen voor ouderen of mantelzorgers, bomen als schaduwplek, een gedeelde buitenruimte voor ontmoeting, sociale veiligheid, of gewoon een rustpunt in de stad aantrekkelijk voor iedereen. En dat allemaal in je achtertuin!meer INFO op de website van de prijsvraag


download HIER de inzending