(placeholder)

Triopas

VERDER KIJKEN NAAR TRANSFORMATIE EN STEDELIJKE VERNIEUWING

(placeholder)

copyright © 2016 Triopas

(placeholder)

strategie

voor 2e jeugd wederopbouwwijk

De verwachting is dat Nederland tot 2040 grote demografische veranderingen staat te wachten. Op de eerste plaats komen er  landelijk nog ongeveer 1,3 miljoen inwoners bij. Deze groei zal regionaal verschillen: terwijl in sommige delen (Randstad) de bevolking sterk zal toenemen zal deze in andere delen (de randen) juist krimpen.

LEES verder...essay “onderscheidenmogelijkheden”

In zijn boek "The architecture of the city" 1 bespreekt Rossi zijn visie op de stad en haar architectuur. Rossi  stelt de stad niet voor als een systeem of mechanisme maar als een bouwwerk, als  "man-made object"  waarop de C.I.A.M.-categorieën (wonen, werken, recreatie en verkeer) geen vat hebben. De stad wordt vooral beschreven door haar architectuur omdat de architectuur toch in de eerste plaats de realiteit van de stad, zoals die zich . . .

LEES verder...(placeholder)

herbestemming

van een klooster

Iedereen in Sint-Oedenrode kent het Sint-Martinushuis. Misschien niet eens zozeer van naam, maar wel als de plek waar de bibliotheek is gevestigd. Jong en oud lopen er in en uit. Van oorsprong is het Martinushuis, gebouwd in het begin van de vorige eeuw, een parochiehuis. Samen met de naastgelegen Pastorie vormt het een markant ensemble aan de Rooise Markt. Gebroederlijk staan ze al meer dan een eeuw – en ogenschijnlijk “onbewogen”  . . .  

LEES verder...


(placeholder)
(placeholder)

herinterpretatie

van een boerenerf

Het stedenbouwkundig plan onderzoekt de mogelijkheden van wonen in het buitengebied en zet de landschappelijke kenmerken van het buitengebied in als woonkwaliteit. De mogelijkheid om binnen de stedenbouwkundige opzet private kavels te maken sluit wel aan op algemene behoeftes van mensen maar vormt ook een bedreiging voor de gewenste openheid in het landschap . . .    

LEES verder...
MEER WETEN?

klik hier voor contact met Triopas