(placeholder)

Triopas

VERDER KIJKEN NAAR TRANSFORMATIE EN STEDELIJKE VERNIEUWING

(placeholder)

copyright © 2016 Triopas

(placeholder)


Triopas heeft onderzocht hoe de bestaande voorraad van eengezinswoningen in strokenbouw een rol kan spelen in de verander(en)de samenleving. We hebben hiervoor een strategie ontwikkeld. Met kleinschalige initiatieven, met bouwstenen van andere en nieuwe programma's, en met manieren die de achtergebieden van de woningen ontsluiten tot nieuwe vormen van . . .

LEES verder...

Triopas heeft gevolg gegeven aan de oproep van de rijksbouwmeester om met ideeen te komen voor innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

LEES verder...

Who cares

(placeholder)

Een andere kijk op bestaande woningvoorraad